DNEVNA RIBOLOVNA DOVOLILNICA - Vstopnice

ribe - Vstopnice ©

Razpoložljivi datumi

Podrobnosti dogodka

SALMONIDI 

Revir I, II, III, IV: BOŽNA, MALA VODA, GRADAŠČICA, HORJULKA

1356 Dobrova 


DOVOLJENI NAČIN RIBOLOVA

- Dnevna ribolovna dovolilnica velja od zore do mraka.

- Na ribolovno dovolilnico lahko lovi le en ribič.

- Za vabo je dovoljena le umetna muha (stisnjena zalust) – muharjenje.

- Pri ribolovu mora imeti ribič obvezno pri sebi odpenjalec za odpenjanje rib, podmetalko in meter.

DOVOLJEN DNEVNI UPLEN

- 3 ribe (od tega največ 2 lipana).

VARSTVENE DOBE IN MERE

- Prepovedano je upleniti ribe v varstveni dobi in pod najmanjšo mero.

- POTOČNA POSTRV, 01.10. - 31.03., 30 cm.

- ŠARENKA, 01.10. - 31.03., brez mere.

- LIPAN, 01.10. – 15.05., 30 cm.

(Podrobna navodila so na www.rd-dolomiti.si)

 

CIPRINIDI 

Revir I, II, III, IV: BOŽNA, MALA VODA, GRADAŠČICA, HORJULKA

1356 Dobrova

  

DOVOLJENI NAČIN RIBOLOVA

- Dnevna ribolovna dovolilnica velja od zore do mraka.

- Na ribolovno dovolilnico lahko lovi le en ribič.

- Za vabo so dovoljene vabe rastlinskega in živalskega izvora (razen živih).

- Za ščuko je dovoljena le umetna vaba dolžine najmanj 6 cm.

 

- Pri ribolovu mora imeti ribič obvezno pri sebi odpenjalec za odpenjanje rib, podmetalko in meter.

DOVOLJEN DNEVNI UPLEN

- 4 ciprinidi (do skupno največ 5 kg) ali 1 ščuka.

VARSTVENE DOBE IN MERE

- Prepovedano je upleniti ribe v varstveni dobi in pod najmanjšo mero.

- KLEN, 01.05. - 31.03., 30 cm.

- PLATNICA, PODUST, 01.03. - 31.05., 35 cm.

- ŠČUKA, 01.10. – 30.04., 50 cm.

(Podrobna navodila so na www.rd-dolomiti.si)
 

Organizator:

 

RIBIŠKA DRUŽINA DOLOMITI

 

ULICA VLADIMIRJA DOLNIČARJA 11

 

1356 Dobrova